istoric
"In decursul acestor ani sectiunea a desfasurat si organizat tabere..."

afilieri
"Rhinolophus Lupeni este afiliat la urmatoarele organisme..."

zona de acoperire
"Zona de actiune a clubului nu este strict delimitata, ea putand fi extinsa..."

regulament intern de functionare
"poate deveni membru al sectiunii orice persoana care a implinit varsta de..."


membri
"membri cotizanti sunt considerati acei membri cu cotizatia platita la zi si..."

program 2006
Tabara Nationala de Explorare -Jiul de Vest - August 2006


REGULAMENTUL CLUBULUI DE SPEOLOGIE "RHINOLOPHUS" LUPENI


CAP.I. SCOPURI SI OBIECTIVE.
 • Art.1 Sectiunea de Speologie Rhinolophus, infiintata la initiativa particulara a celor ce iubesc speologia si turismul, functioneaza in cadrul Fundatiei Salvamont Lupeni, avand urmatoarele scopuri:
  • a) promovarea si sustinerea tuturor activitatiilor din domeniul speologiei,carstologiei si turismului.
  • b) instaurarea si consolidarea relatiilor bazate pe dialog intre tineri,toleranta,amicitie, intelegere si respect reciproc.
  • c) educarea membrilor pentru respectarea bunurilor obstesti, faunei, florei, monumentelor naturii si a mediului cavernicol.
 • Art.2 Realizarea scopului. Sectiunea de Speologie isi propune urmatoarele obiective:
  • a) cunoasterea complecta a pesterilor, a domeniului carstic si a muntilor.
  • b) protectia si conservarea pesteriilor si imbunatatirea mediului carstic.
  • c) propagarea speologiei si turismului prin film-diapozitive si fotografii.
  • d) dezvoltarea de programe speologice,turistice,cultural-stiintifice,sportive si timp liber de perfectionare profesionala.
  • e) obtinerea de facilitati pentru membri in favoarea dezvoltarii unei vieti asociative.
  • f) promovarea si protejarea intereselor proprii ale membrilor,respectarea personalitatii, a individualitatii si a libertatii de decizie a acestora.
CAP.II. MEMBRII - DREPTURI SI INDATORIRI.
 • Art.3 Sectiunea de Speologie are trei categorii de membri: activi, aspiranti si prieteni.
  • a) membru poate fi orice persoana fizica care solicita aceasta inscriere pe baza unui formular, de orice varsta, sex sau nationalitate care intelege sa sprijine activitatea sectiunii;
  • b) poate deveni membru al sectiunii orice persoana care a implinit varsta de 18 ani si care este pasionata de speologie cu conditia sa respecte regulamentul si hotaririle consiliului de conducere sau ale adunarii generale a membrilor sectiunii;
  • c) persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani si doresc sa devina membri, o pot face numai cu acordul scris al parintiilor, acord care se da anual pana la implinirea varstei de 18 ani.
  • d) calitatea de membru se obtine numai dupa o perioada de minim 6 luni, timp in care sunt testate aptitudinile si interesul acordat speologiei cat si comportamentul in aplicatiile practice.
  • e) in aceasta perioada persoana are statutul de membru aspirant si are obligatia sa respecte obligatiile ce-i revin conform regulamentului si sa participe la actiunile la care este convocat impreuna cu membrii.
  • f) membrii sunt datori, dezinteresat voluntar sa contribuie la activitatea sectiunii, pentru realizarea obiectivelor propuse.
  • g) toti membrii au dreptul de a participa la exercitiile si iesirile organizate de sectiune, la tabere de lucru la scoli de speologie si turism, organizate de F.R.S.si S.R.S.C.
  • h) orice membru are dreptul sa foloseasca echipamentul sectiunii in cazul in care participa la o actiune organizata si avand cotizatia platita la timp.
  • i) in cazul cand echipamentul se distruge din vina unui membru, acel membru este obligat sa restituie alt echipament identic cu cel deteriorat sau valuarea acestuia pentru achizitionarea unui echipament.
 • Art.4 Fiecare membru are dreptulde a alege si de a fi ales in organele de conducere.
  • a) are dreptul de a beneficia de toate avantajele pe care sectiunea le va putea obtine pentru membrii sai.
  • b) are dreptul sa poarte insemnele sectiunii de speologie.
 • Art.5 Consiliul de conducere a sectiunii are dreptul de a alege membrii care vor participa la scoli, festivaluri si concursuri in functie de priceperea si meritele aduse sectiunii.
CAP.III.OBLIGATII
 • Art.6 Fiecare membru este obligat sa contribuie la o atmosfera de prietenie cu cei mai vechi si mai experimentati sa indrume pe cei mai noi sau mai tineri:
  • a) orice membru al sectiunii este obligat sa-si achite la timp cotizatia si cota parte din cheltuielile comune ale sectiunii.
  • b) orice membru este obligat sa respecte intocmai hotararile prezentului regulament si cele ale consiliului de conducere.
  • c) orice membru are obligatia sa intretina echipamentul in cea mai perfecta stare de functionare iar in cazul deteriorarii acestuia intr-o actiune comuna sa achite cota parte din valoarea necesara achizitionarii unui echipament nou.
  • d) orice membru are obligatia sa protejeze potentialul carstic din zona de activitate si sa sesizeze distrugerea acesteia de catre raufacatori.
  • e) orice membru al sectiunii are obligatia sa raspunda in cel mai scurt timp si cu tot materialul de care dispune atunci cand este convocat pentru a participa la o actiune de salvare.
  • f) nerespectarea acestor obligatii atrage dupa sine retragerea calitatii de memebru al sectiunii pe o perioada hotarata de adunarea generala a membrilor.
 • Art.7 Furnizarea de informatii despre probleme interne si a potentialului carstic din zona de activitate a sectiunii,catre persoane nelegitimate la aceasta sectiune este interzisa.
  • a) nerespectarea acestor prevederi atrage dupa sine excluderea celor vinovati din sectiune.
  • b) este interzis oricarui membru sa duca in pesteri, pe care clubul le are in custodie sau le considera importante, persoane care nu sunt legitimate la aceasta sectiune.
  • c) Este strict interzis:
   • - colectarea de formatiuni (speleoteme), indiferent daca sunt rupte sau nu din locul initial
   • - colectarea faunei fara aprobarea consiliului de conducere
  • d) este interzis sa se plece in teren pentru antrenamente, explorare sau vizitare de unul singur (minim 2 persoane) si fara a anunta zona in care se merge cat si data intoarcerii unui membru, ce poate alerta in caz de nevoie echipa de salvare.
  • e) orice eveniment produs in zona de actiune a sectiunii care pune in pericol viata unei persoane se va anunta imediat de catre orice membru al clubului pentru a se putea alerta echipa de salvare la timp.
  • f) fiecare membru are obligatia sa-si procure echipamentul individual si sa-l intretina permanent in buna stare.
  • g) membrii sunt obligati sa participe o data pe luna la curatenia generala ce se va desfasura la sediu.
  • h) membrii au obligatia sa aiba grija de toti membrii care au varsta sub 18ani.
CAP.IV.STRUCTURA DE ORGANIZARE
 • Art.8 Sectiunea de speologie fiind activitate obsteasca cu scop nelucrativ, toate functiile si tot aportul adus vor fi gratuit, voluntar.
 • Art.9 Consiliul de conducere al sectiunii de speologie este format din:
  - Presedinte de sectiune
  - Vicepresedinte
  - Secretar
  - Cordoonator tehnic
  - Responsabil cu ecologia
  • a) adunarea generala a sectiunii in cazuri de flagrante nereguli va putea ridica oricind mandatul biroului director sau a unuia dintre membrii sai.
 • Art.10 Atributiile biroului director sunt:
  • a) organizarea si conducerea clubului conform regulamentului.
  • b) convocarea membrilor activi la sedinte,adunari generale si alte activitait ale sectiunii.
  • c) sa-si exercite drepturile conferite de regulament.
  • d) sa execute bugetul aprobat de adunarea generala.
  • e) poate ridica dreptul de vot membrilor care nu au platit cotizatia.
 • Art.11 Presedintele conduce si reprezinta sectiunea in toate imprejurarile. In lipsa lui vicepresedintele il va inlocui cu aprobarea biroului director.
CAP.V. FONDURI SI VENITURI
 • Art.12 Veniturile sectiunii de speologie se compun din:
  • a) cotizatii si taxe de inscriere ale membrilor sai;
  • b) donatii, subventii, sume rezultate din premii obtinute in urma participarii la diferite concursuri.
CAP.VI. DISPOZITII FINALE
 • Art.13 Durata activitatii sectiunii este nelimitata.
 • Art.14 Functionarea sectiunii de speologie este reglementata de statutul Fundatiei Salvamont Lupeni si de regulamentul sectiunii de speo.
 • Art.15 Fiecare membru are obligatia sa respecte statutul si regulamentul sectiunii.
 • Art.16 Biroul director poate ridica statutul de membru acelor persoane care nu platesc cotizatiile la timp si li se retrage dreptul la vot. Daca in termen de trei luni nu se achita obligatiile fata de sectiune i se retrage calitatea de membru si chiar excluderea lui din sectiune, cu aprobarea adunarii generale.


Masina de carotat İRhinolophus Lupeni 2002-2008 Ghid restaurante si baruri Bucuresti